• Doprava zdarma od 2 500 Kč
  • Dodání kurýrem po celé ČR
  • 300 000 lahví a 2 500 druhů vína skladem
Zpět Detailní filtr

Ochutnáváme Jižní Ameriku - vína z Chile, Argentiny a Uruguaye. Ukázat AKCI -15 %

Pravidla soutěže "Vánoční hra"


1. Pořadatel a cíl soutěže

Pořadatelem spotřebitelské soutěže s názvem Vánoční hra (dále jen „soutěž“) je společnost CORNER TRADE CZ s.r.o., se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74836 (dále jen „pořadatel“ nebo „společnost“).

Cílem organizování uvedené soutěže je zviditelnění a propagace e-shopu www.wineplanet.cz, produktů společnosti a odměnění zákazníků. Pořadatel se řídí těmito pravidly soutěže (dále jen „pravidla“), které popisují práva a povinnosti jejích účastníků.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 30. 11. 2020 do 24. 12. 2020 (dále jako „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

3. Podmínky účasti v soutěži a účastníci soutěže

Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) může být výhradně fyzická osoba – občan – která má v den uskutečnění objednávky více než 18 let, s doručovací adresou na území České republiky. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé jsou ze soutěže vyloučeni. Soutěže se nemohou zúčastnit ani zaměstnanci společnosti a jejich blízké osoby.

Soutěžící současně uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži podle těchto pravidel, souhlasí se zněním pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle pravidel.

4. Mechanismus soutěže a výhry

odmínkou účasti soutěžícího v soutěži je registrace prostřednictvím soutěžního formuláře, který je k dispozici na stránce www.wineplanet.cz/vanocni-hra. Vyplněním e-mailu v soutěžním formuláři a a potvrzením prohlášení souhlasu v poli „Souhlasím s pravidly soutěže“ má účastník možnost získat slevu, dárek či jiné zvýhodnění na nákup na wineplanet.cz. Navíc může pomocí tlačítka „Darovat výhru“, přeposlat získaný dárek svým blízkým. Účastník soutěže se může soutěže zúčastnit opakovaně, ale pouze jeden krát za den.

Všechny výhry v soutěži jsou přidělovány automatickým náhodným systémem a výherci jsou informováni o výhře ihned, prostřednictvím vygenerované zprávy a následně potvrzující e-mailovou zprávou. Podmínkou uplatnění výhry je nákup na e-shopu www.wineplanet.cz a zadání výherního kódu při objednávce. Dárek nebo zleva se přiřazuje k jakémukoliv nákupu nebo k nákupu nad určitou hodnotu definovanou v samotné výhře.

5. Osobní údaje

outěžící zapojením do soutěže dobrovolně poskytuje pořadateli osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) a uděluje souhlas ve smyslu platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů ke zpracovávání osobních údajů – jména, příjmení a e-mailového kontaktu soutěžícího – za účelem provádění marketingových činností pořadatele. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od společnosti. Souhlas se poskytuje na dobu 5 let a tento může být kdykoli odvolán prostřednictvím písemného oznámení o odvolání doručeného společnosti.

Podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny na www.wineplanet.cz/ochrana-osobnich-udaju.

6. Zvláštní ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo z důvodů hodných zvláštního zřetele kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž nebo její pravidla. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí pořadatele konečné a závazné. Pokud se pořadatel dozví, že soutěžící pro účely soutěže poskytl nepravdivé údaje nebo informace, bude oprávněn vyloučit takového soutěžícího ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru tím zaniká.

Pořadatel není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. s výhrou v soutěži a neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícím nebo výhercem, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel není odpovědný za kurýrní služby, ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. Pořadatel není odpovědný za případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené nepřesnou poštovní adresou a kurýrní přepravou na adresu výherce. Zásilky jsou během kurýrní přepravy kryté v rámci podacích podmínek a platného reklamačního řádu kurýrní služby. Nebezpečí škody na výhrách přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher a případné škody v souvislosti s užíváním výher.

Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Soutěžící bere na vědomí, že výhry není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí společnosti konečné a závazné.

Tato pravidla nabývají platnosti dne 29. 11. 2020.