Limitovaná akce Viajur -15%

right-arrow
Zpět Detailní filtr
Zpět

Letní akce - Ke společenské hře Vinohraní získáte nyní zdarma víno Reya Sauvignon Blanc. UKÁZAT HRU

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „e-shop“) umístěného na doméně WinePlanet.cz je:

 

společnost CORNER TRADE CZ s.r.o., IČ 29355761, se sídlem Brno, Botanická 606/24, PSČ 60200, 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 74836, 

e-mail: eshop@wineplanet.cz, tel.: +420 730 898 109 (dále jen „provozovatel“).

 

K ochraně osobních údajů přistupujeme jako provozovatel zodpovědně, řídíme se zásadami při jejich zpracovávání a dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a

zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Níže najdete informace o tom, které osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb e-shopu, za jakým účelem jsou tyto údaje využívány a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

 

 I. Nejdůležitější informace ve zkratce

 1. Vždy budeme postupovat podle platných zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Při manipulaci s nimi budeme vždy dodržovat všechny platné zákony a zásady při zpracování osobních údajů.
 2. Vaše osobní údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, při nákupu používáme šifrované spojení, aby žádný z údajů neunikl po cestě od Vás k nám a naopak.
 3. Neukládáme údaje o platebních kartách: Uvědomujeme si, že mezi nejcitlivější patří také údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá výhradně na stránkách banky, dostáváme jen informaci o stavu zpracování platby.
 4. Informace o Vás nezveřejňujeme a neposkytujeme třetí straně: Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou smluvních zprostředkovatelů, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky, a to na základě přísných pravidel, jejichž dodržování u zprostředkovatele na smluvním základě a v přesně stanoveném rozsahu kontrolujeme.
 5. Údaje o Vás můžete měnit a vymazat: Ve Vašem účtu můžete kdykoli změnit informace, které máme o vás uloženy nebo svůj profil smazat. Také se můžete kdykoli odhlásit ze zasílání našeho zpravodaje o novinkách a akcích (dále jen „newsletteru“).
 6. Kontaktní údaje zodpovědné osoby: eshop@wineplanet.cz, +420 730 898 109.
 7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji: Máte právo na (i) přístup k Vašim osobním údajům; (ii) opravu nesprávných osobních údajů; (iii) omezení (blokování) zpracování osobních údajů; (iv) namítání zpracování Vašich osobních údajů; (v) právo na výmaz osobních údajů; (vi) přenosnost osobních údajů; (vii) podání návrhu na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

II. Získávání, zpracování a použití osobních údajů

A. Osobní údaje, které nám poskytujete při nákupu

A.1 Vyřízení objednávky

Pro vyřízení Vašich objednávek a řádné plnění kupní smlouvy potřebujeme tyto údaje:

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa (doručení zboží)
 • e-mail
 • telefonní číslo

Právní základ zpracování údajů:

na základě smlouvy

Účel zpracování údajů:

za účelem vyřízení Vámi zadané objednávky v e-shopu

Doba zpracování údajů:

11 let, doba je dána ve zvláštních předpisech v souvislosti s obchodní, účetní a daňovou dokumentací a našimi interními před-pisy na zpracování a archivaci dokladů (Podací plán)

Příjemci:

smluvním poskytovatelem služeb – přepravním společnostem. Jiné poskytování Vašich údajů třetí straně není realizované.

Automatizované individuální
rozhodování nebo profilování

nevykonává se

Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné uzavření smlouvy a vyřízení Vaší objednávky.
Vaše e-mailová adresa slouží jako identifikátor (pro přihlášení do uživatelského účtu), a zároveň jako komunikační prostředek. Na zadanou e-mailovou adresu Vám bude zasláno potvrzení objed-návky, jakož i informace o průběhu doručování zboží od přepravce. Telefonní číslo slouží na notifikaci vyřízení a doručení objednávky, žádným jiným způsobem není tento údaj použit.

V našem e-shopu nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly informací o Vašich platebních prostředcích (bankovních účtech nebo platebních karet). Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platby přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby. I případné vrácení platby se uskutečňuje prostřednictvím banky, která předmětnou platbu ověřila při jejím zadání.

A.2 Hodnocení kvality nákupu

Po vyřízení objednávky je pro nás Váš názor nesmírně důležitý, napomáhá nám ve zlepšování našich produktů a služeb.

Osobní údaje:

 • e-mail
Právní základ zpracování údajů:

oprávněný zájem

Účel zpracování údajů:

zjištění spokojenosti s produkty a službami na základě realizované objednávky

Doba zpracování údajů:

jeden měsíc od uskutečnění objednávky

Příjemci:

smluvnímu partnerovi poskytujícímu hodnocení spokojenosti s nákupem. Jiné poskytování Vašich údajů třetí straně není realizováno.

Automatizované individuální
rozhodování nebo profilování 

nevykonává se

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím zaslání dotazníku z naší e-mailové adresy v rámci programu poskytovatele nezávislého hodnocení úrovně služeb elektronických obchodů. Zaslání dotazníku se uskuteční po každém nákupu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů, ledaže byste takové zasílání odmítli v rámci zaslaného dotazníku, následně nebudeme takovou žádost o hodnocení nákupu zasílat.

B. Osobní údaje, které nám poskytujete při registráci

Prostřednictvím registrace si můžete založit heslem chráněný uživatelský účet. Tím získáváte přímý přístup k Vašim, u nás uloženým datům a zároveň můžete nahlédnout do Vašich otevřených nebo vybavených objednávek, pokud to systém e-shopu umožňuje, využívat různé výhody a zejména spravovat Vaše osobní údaje uložené v uživatelském účtu, jakož i nastavení zasílání newsletteru (zpravodaje o novinkách a akcích).

Při založení uživatelského účtu budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa (doručení zboží)
 • e-mail

Právní základ zpracování údajů:

na základě souhlasu 

Účel zpracování údajů:

zjednodušení vyřízení objednávky nebo přehledu uskutečněných objednávek, využívání zákaznických výhod

Doba zpracování údajů:

10 let

Příjemci:

smluvnímu technickému partnerovi na správu e-shopu a smluvnímu partnerovi na zasílání newsletteru. Jiné poskytování Vašich údajů třetí straně není realizováno.

Automatizované individuální 
rozhodování nebo profilování

nevykonává se

Uložené údaje uživatelského účtu jsou automatizovaně zpracovávány:

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa (doručení zboží)
 • e-mail

Právní základ zpracování údajů:

oprávněný zájem, marketingové vyhodnocení nákupního chování..

Účel zpracování údajů:

zjednodušení vyřízení objednávky nebo přehledu uskutečněných objednávek, využívání zákaznických výhod

Doba zpracování údajů:

10 let

Příjemci:

smluvní technický partner pro správu e-shopu a smluvní partner na zasílání newsletteru. Jiné poskytování Vašich údajů třetí straně není realizováno.

Automatizované individuální 
rozhodování nebo profilování

procesy segmentace a „upselling“ - shromažďovány, agregovány a vyhodnocovány pro účely zpracování Vašeho nákupního chování (např. údaje o tom, které zboží jste si na stránce pro-hlédli nebo zboží jste nakoupili), na zobrazování personalizova-ného obsahu na stránkách e-shopu (jako např. individuální kupóny s výhodami, mimořádné nabídky, naše servisní služby a další informace) a na zasílání individualizovaného newsletteru na vámi zadanou e-mailovou adresu.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby. Při tomto automatickém vyhodnocování však nedochází pro Vás k žádným právním účinkům, ke změně, vzniku nebo zániku právních povinností.

 Pokud si takové zpracování Vašich údajů nepřejete, můžete Váš uživatelský účet kdykoliv vymazat v sekci „Můj účet“ a realizovat objednávky bez registrace.

C. Osobní údaje za účelem marketingového použití

C.1 Zasílání newsletteru (zpravodaje o novinkách a akcích)

V případě, že při registraci nebo jinak uděleným souhlasem, například potvrzením účasti v soutěži, si vyžádáte zasílání aktuálních marketingových informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a služby, jejich poskytování se uskuteční zasíláním newsletteru na vámi zadanou e-mailovou adresu.

Osobní údaje:

 • e-mail

Právní základ zpracování údajů:

souhlas

Účel zpracování údajů:

zasílání newslettru

Doba zpracování údajů:

10 let

Příjemci:

smluvní technický partner pro správu e-shopu a smluvní partner na zasílání newsletteru. Jiné poskytování Vašich údajů třetí straně není realizováno.

Automatizované individuální 
rozhodování nebo profilování

procesy segmentace a „upselling“ - shromažďovány, agregovány a vyhodnocovány pro účely zpracování Vašeho nákupního chování (např. údaje o tom, které zboží jste si na stránce pro-hlédli nebo zboží jste nakoupili), na zobrazování personalizovaného obsahu na stránkách e-shopu (jako např. individuální kupóny s výhodami, mimořádné nabídky, naše servisní služby a další informace) a na zasílání individualizovaného newsletteru na vámi zadanou e-mailovou adresu.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby. Při tomto automatickém vyhodnocování však nedochází pro Vás k žádným právním účinkům, ke změně, vzniku nebo zániku právních povinností.

O zrušení této služby můžete požádat přímo ve spodní části zaslaného e-mailu newsletteru, kliknutím na odkaz „Odhlaste se z našeho newsletteru“ nebo nastavením souhlasu s jeho zasíláním v uživatelském účtu.
Na zasílání e-mailových zpráv newsletteru využíváme systém: 

Obě výše uvedené společnosti přistoupili k zásadám „EU U.S. Privacy Shield „(tzv. Bezpečný štít v oblasti zpracování osobních údajů) a USA jsou zemí, která podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje přiměřenou ochranu osobních údajů (blíže viz https://www.privacyshield.gov/list). S těmito zprostředkovateli máme jako provozovatel uzavřenou smlouvu s přesnými podmínkami a poskytujeme mu výhradně e-mailovou adresu, jiné údaje nejsou poskytovány. Současně, obě tyto společ-nosti poskytují dostatečné záruky a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a zaru-čují se, že osobní údaje zpracovávány ve smyslu zásad ochrany osobních údajů.

C.2 Individualizovaná nabídka

Současně, pro marketingové účely zpracováváme níže uvedené osobní údaje, které nám napomáhají v nabídce produktů a služeb, o kterých předpokládáme, že Vás zajímají:

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • informace o využití produktů a služeb – jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny

Právny základ zpracování údajů:

oprávněný zájem provozovatele

Účel zpracování údajů:

šíření marketingových informací o svých produktech, a to zejména individualizovanou nabídkou produktů a služeb, průzkumem trhu a spokojenosti s využívanými produkty a službami

Doba zpracování údajů:

10 let

Příjemci:

smluvní technický partner pro správu e-shopu a smluvní part-ner na zasílání newsletteru. Jiné poskytování Vašich údajů třetí straně není realizováno.

Automatizované individuální 
rozhodování nebo profilování

procesy segmentace a „upselling“ - shromažďovány, agregovány a vyhodnocovány pro účely zpracování Vašeho nákupního chování (např. údaje o tom, které zboží jste si na stránce pro-hlédli nebo zboží jste nakoupili), na zobrazování personalizovaného obsahu na stránkách e-shopu (jako např. individuální kupóny s výhodami, mimořádné nabídky, naše servisní služby a další informace) a na zasílání individualizovaného newsletteru na vámi zadanou e-mailovou adresu.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby. Při tomto automatickém vyhodnocování však nedochází pro Vás k žád-ným právním účinkům, ke změně, vzniku nebo zániku právních povinností.

D. Údaje, které získáváme automaticky

Automaticky můžeme sbírat různé údaje, které slouží pro analýzu e-shopu. Mezi tyto údaje patří IP adresa, datum a čas kdy jste využili naše služby, hardware, software, typ použitého mobilního zaří-zení nebo internetový prohlížeč, který využíváte a informace o Vašem počítačovém operačním systému, například verze aplikace a nastavení jazyka. Můžeme také shromažďovat údaje o kliknutích a o stránkách, které se Vám zobrazily.

Tyto statistické údaje získávané během Vaší návštěvy e-shopu nemohou být přímo či nepřímo spo-jené s konkrétní osobou – neevidujeme a nepřiřadíme k nim žádný osobní údaj – nejsou proto považovány za osobní údaje, a nevztahují se na ně předpisy o ochraně osobních údajů.

E. Remarketing

Naše společnost využívá funkci „Remarketing“ od společnosti Google, která zaznamenává pohyb zákazníka v rámci e-shopu a následně na jiných stránkách zobrazuje zákazníkovi reklamy naší společnosti relevantní k jeho návštěvě. Při této činnosti nedochází z naší strany jako provozovatele k zaznamenávání osobních údajů nebo jiných údajů kromě informací o navštívených stránkách na našem e-shopu.

Informace o Vašem pohybu na naší stránce se ukládají ve Vašem internetovém prohlížeči a společnost Google jejich načítá při návštěvě jiných stránek za účelem výběru reklam. Toto nastavení zobrazování můžete zrušit na stránkách společnosti Google nebo podle návodu na stránce Network Advertising Initiative (v angličtině). Předvolby zobrazovaných reklam můžete změnit na stránkách společnosti Google.

F. Cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které při návštěvě webové stránky ukládá internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo na prohlížecím zařízení. Soubory cookies nepoškozují Váš počítač a nemohou být přiřazeny konkrétní osobě, neobsahují žádné osobní údaje a není možné je použít na shromažďování Vašich osobních údajů.

Cookies umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o Vašich relacích během Vašeho připojení. Záznamy souborů cookies si pamatují typ používaného internetového prohlížeče nebo nastavení (například jazyk), které zůstávají Vaším výchozím nastavením při opakované návštěvě našeho e-shopu.

Jednotlivé stránky e-shopu používají záznamy souborů cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Na našich webových stránkách e-shopu používáme následující typy záznamů souborů co-okies:

Pokud cookies nechcete používat, musíte jejich aktivní odstranit nebo zablokovat prostřednictvím předvoleb internetového prohlížeče. Pokud odmítnete používání souboru cookies, budete stále schopni navštívit internetové stránky našeho e-shopu, ale některé funkce nemusí být dostupné nebo nebudou správně fungovat. Pokud si tak přejete učinit, můžete zvolit možnost odmítnout či blokovat cookies změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pro více informací využijte dokumentaci Vašeho internetového prohlížeče.

G. Údaje z Facebooku a fanouškovská stránka na Facebooku

Pokud pro usnadnění registrace využijete sociální síť Facebook, umožníte provozovateli také přístup k Vašemu veřejnému profilu, data narození, údajům o aktuálním místě pobytu a emailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace dle vašeho nastavení.

Provozovatel je autorem a správcem fanouškovské stránky na Facebooku  – https://www.facebook.com/wineplanet.cz/. Tato stránka sociální sítě Facebook slouží k prezentaci produktů a souvisejících služeb, článků a názorů provozovatele. Vzhledem k propagaci produktů je určena osobám starším 18 let. Provozovatel může získávat anonymní statistické údaje o návštěvnících své fanouškovské stránky prostřednic-tvím souborů cookies podle pravidel společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA).
Provozovatel v rámci fanouškovské stránky zpracovává i další kategorie osobních údajů o uživatelích, jejichž rozsah je závislý na nastavení profilu návštěvníka těchto stránek a jeho aktivity na této stránce (reakcí na příspěvky).

Poskytování osobních údajů návštěvníky fanouškovské stránky provozovatele je dobrovolné, bez jejich poskytnutí osobní údaje nebudou zpracovávány, přičemž údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu provozovatele za účelem šíření marketingových informací o svých produktech. Doba uchování těchto údajů je 10 let.

 

III. Nesouhlas s použitím údajů, jejich změna a výmaz

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. Svůj uživatelský účet můžete kdykoliv smazat v sekci „Můj účet“ a odhlásit z odběru newsletteru (zpravodaje o no-vinkách a akcích) prostřednictvím odkazu na odhlášení z odběru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení.

Kromě toho budou uloženy osobní údaje vymazány, pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, pokud údaje zpracovávané za účelem dosažení určitého účelu nejsou dále nutné nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné.

Můžete požádat o výpis evidovaných osobních údajůzměnu, nebo výmaz svých osobních údajů, písemně elektronickou poštou na adrese eshop@wineplanet.cz. pro tyto účely lze použít také připravené formuláře, které Vám usnadní vyjádření Vaší vůle.

 

IV. Práva dotčených osob

Jako dotčená osoba poskytující osobní údaje máte na základě písemné žádosti, telefonicky, osobně, e-mailem nebo prostřednictvím připravených formulářů u provozovatele právo na:

Pokud máte dotazy k ochraně dat, můžete se na nás kdykoliv obrátit na telefonním čísle +420 730 898 109, na e-mailu eshop@wineplanet.cz nebo písemně na adrese Botanická 606/24, 602 00 Brno.

Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na které se podle těchto podmínek vyžaduje souhlas dotčené osoby, nejsou určeny osobám mladším 18 let.

 

V Brně, 1. 3. 2021.